Plusfresc

© Supsa Supermercats Pujol, S.L. - NIF: B-25008632 - Pol.Ind. 'El Segre', parc. 307A - 25191 LLEIDA - Tel: 973 20 51 00 - Correu-e: plusfresc@plusfresc.es
Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Foli 110, Tom 315, Full L-3077